Close
info

Vēsture

1994. gadā SIA „Lielzeltiņi” iegādājās 22 putnu kūtis, pamazām atjaunojot iekārtas atbilstoši tā laika lauksaimniecības tendencēm un  izlaidām pirmo savas produkcijas sēriju. Tieši šajā gadā uzsākām  mūsu zīmola "BAUSKA" attīstības ceļu.

Sākotnēji uzņēmumā strādāja 40 cilvēki, tomēr, sekojot mūsu misijai – ražot un pārdot kvalitatīvu, nekaitīgu, Latvijā ražotu putnu gaļu, kā arī pilnvērtīgu, sabalansētu lopbarību dzīvniekiem, auga ražošanas jaudas un jau 2001. gadā tika uzbūvēta jauna un jaudīga kautuve. Ar jaunām iekārtām apgādājām utilizācijas cehu,  tā izpildot Eiropas tiesību aktu prasības attiecībā uz apkārtējās vides aizsardzību. Kautuves kārtējā modernizācija tika veikta 2010. gadā,  tādējādi nodrošinot iespēju vēl palielināt putnu kaušanas jaudu.

2000. gadā tika izveidota uzņēmuma preču zīme „Latvijas lauku lepnums”, ko īpaši popularizējām savos firmas veikalos "BAUSKA" visā Latvijā.

2002.gada beigās izveidojām pasūtījumu komplektēšanas cehu, un uzsākām  loģistikas centra darbību, tā  būtiski palielinot gaļas izstrādājumu piegādes ātrumu gala patērētājam visā Latvijā.

2004. gadā,  ievērojot patērētāju pieprasījuma tendences, pieņēmām lēmumu par putnu gaļas pārstrādes ceha izveidi ātri pagatavojamu produktu ražošanai, piesaistot ES fondu atbalstu. Tā varam piedāvāt iecienītos un kvalitīvos "BAUSKA" produktus - Nagetes, Burgerus, Šniceles, Frikadeles, Cepamās desiņas un Kotletes no broilera gaļas.

2005. gadā tika uzbūvēta jauna, mūsdienīga kombinētās lopbarības rūpnīca, kurā ražojam augstas kvalitātes granulētu kombikormu drupatu veidā, kā arī olbaltuma un vitamīnu koncentrātus putniem un citiem lauksaimniecības dzīvniekiem. Mēs iepērkam no Latvijas zemniekiem gadā  35-40 tūkstošus tonnu kviešu, sniedzot ievērojamu ieguldījumu Zemgales reģiona sociāli ekonomiskajā attīstībā.

2008. gadā nodevām ekspluatācijā bioloģiskās attīrīšanas iekārtas, kurām nav analoga Latvijas uzņēmumos. Tajā pašā gadā tika akreditēta mikrobioloģijas laboratorija, kas pilnībā kontrolē uzņēmuma ražošanas procesu visā ražošanas ciklā. Laboratorijā strātā 5 augsti kvalificēti speciālisti.

2011. gadā  mēs īstenojām SAPARD projektu un no Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda piesaistījām līdzfinansējumu 2,58 miljonu eiro apmērā jaunas kombinētās lopbarības rūpnīcas celtniecībai.

Pateicoties mūsu neatladībai, darbinieku uzticībai un saliedētībai,  Bauskas ražotnē varam nodrošināt mūsdienīgu, Eiropas normatīviem atbilstošu pilnu ražošanas ciklu, kas ietver inkubatoru, kūtis, putnu audzēšanu, kombinētās barības rūpnīcu, mikrobioloģisko laboratoriju, kautuves un attīrīšanas iekārtas. Patlaban mūsu uzņēmuma teritorijā ir 36 putnu kūtis, kas aprīkotas atbilstoši Eiropas putnkopības uzņēmumu standartiem un apgādātas ar datorizētām vadības iekārtām optimāla režīma uzturēšanai, lai nepilnās 39 dienās izaudzētu augstas kvalitātes broilerus.

Pārstrādes cehā Rīgā notiek gaļas pārstrāde un izgatavojam pusfabrikātu un 30 dažādu veidu lietošanai gatavus produktus. Rīgā darbojas arī komplektācijas un loģistikas centrs, kas nodrošina SIA „Lielzeltiņi” produkcijas operatīvu piegādi veikaliem un  tirdzniecības tīkliem visā Latvijā. Uzņēmums sekmīgi eksportē produkciju arī uz Eiropas valstīm.

Esam uzsākuši SIA „Lielzeltiņi” un SIA „Ķekava” apvienošanās procesu, lai veiksmīgi iekļautos lauksaimniecības uzņēmuma A/S„Linas Agro Group”, kas ir abu vietējo ražotāju akciju kontrolpaketes turētāja.